Linggua (ไม้ประดู่)

ไม้เอนจิเนียร์

Linggua (ไม้ประดู่ )

ไม้ประดู่ เป็นพรรณไม้ที่รู้จักในชื่อ Linggua และ Amboyna อันมีที่มาจากเกาะแห่งหนึ่งในประเทศอินโดนีเซียที่มีชื่อเรียกว่า Ambon Island ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นแหล่งที่ริเริ่มส่งออกไม้ชนิดนี้ ไม้ประดู่จัดเป็นหนึ่งในไม้ที่มีราคาแพงและเป็นที่ต้องการมากที่สุดชนิดหนึ่งในบรรดาไม้ชนิดที่มีตาไม้ และมักจำหน่ายกันในรูปแบบไม้วีเนียร์สำหรับงานตกแต่ง หรือชิ้นไม้ขนาดเล็กสำหรับเข้ามุม/ทำคิ้วไม้ บางคนอาจระบุชนิดเป็น “ไม้ประดู่แดง” ด้วยลักษณะทางกายภาพที่มีแก่นไม้สีน้ำตาลแดงเข้มที่ปรากฏทั่วไป หรือ “ประดู่ทอง” สำหรับชิ้นงานที่ผ่านการทำสีน้ำตาลอมเหลืองอ่อนที่สวยงามลงตัว 

 WOOD SPECIES      Linggua
PRODUCT NAME    Linggua Herringbone 1 Strip
DIMENSION             15 x 125 x 500 mm.
FINISHING               UVK 30% Transparent
Price/Sq.M                 ฿2,450 / Sq.M

Powered by MakeWebEasy.com